Journalistik i Järfälla / Stockholm

Almus Mediaproduktion KB

Vi arbetar med

Reportage, redigering och tidningsproduktion inom många olika områden.

Vi arbetar med många olika kunder, såsom facktidskrifter, branschtidningar, förbundspress och organisationstidningar samt företag, föreningar och kommuner. 
Förutom artiklar och reportage gör vi broschyrer och skriver texter till hemsidor. Inriktningar varierar stort. 

Här nedan ger vi exempel på tjänster som vi erbjuder.

Områden så som

  • Artiklar

  • Reportage

  • Tematidningar

  • Bilder till reportage och artiklar

  • Språkgranskning

  • Broschyrer - text och layout

  • Pressreleaser

  • Texter till hemsidor

  • Pressmappar

  • Rapporter och årsberättelser